İLAN HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İLAN
HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

1-Aşağıda adresleri belirtilen yıkımları gerçekleştirilecek binaların yıkımı sırasında enkazdan sökülmek suretiyle çıkarılacak malzemeler, yıkımı işinin yüklenebilecek isteklilere yıkım karşılığı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 Maddesi uyarınca 18.06.2019 Salı Günü Saat 10:00 da ihale edilecektir.
2- Bahse konu binaların yıkım işini yüklenebilecek istekliler enkaz satış ihalesine katılabilecektir.
3- İhale 18.06.2019 günü saat 10.00´da Kaptanpaşa Mah. Kongre Cad. No:44 Merkez /ARDAHAN adresindeki İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik Binası, Encümen Toplantı Salonunda, İl Encümeni marifetiyle katılımcılar huzurunda yapılacak olup istekliler ihale saatinden önce toplantı salonunun önünde hazır bulunmaları gerekmektedir.
4-Yıkım işine ait muhammen bedel ve geçici teminatları aşağıda belirtilmiştir.

 ardahanardahanhudut.com/resimler/2019-6/11/1452045944765.jpg alt=/resimler/2019-6/11/1452045944765.jpg />

 5- İhaleye katılım şartları ve istenilen belgeler.

a- Gerçek Kişilerde;
1-İkametgâh belgesi (Kanuni olarak nerde ikamet ediliyorsa)
2-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.
3-Nüfus kayıt örneği
4-Noter tasdikli imza beyannamesi 
b) Tüzel Kişilerde; 
1-2019 yılında alınmış sicil kaydı 
2-Teklifte bulunacak kişilerin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.
3- Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 
c) Geçici Teminat Belgesi 
İstekliler, yukarda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış veya idarece onaylanmış örneklerini,
d) İstekliler adına vekâleten iştirak edenlerden, Noter onaylı vekâletname vermeleri zorunludur.
e) İsteklilerin, son 10 yıl içinde tek sözleşmeye dayalı işin keşif bedelinin % 20´si kadar yıkım işi yaptığına dair iş bitirme belgesi.
6- İhale hakkında belge ve bilgi İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünden alınabilir.
7- İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 5. Maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak ve geçici teminatı İl Özel İdaresi Hesabına yatırmaları şarttır.
8- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, enkazdan çıkacak hurda karşılığı yıkım işinde, İhale idari Şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. 
9- İhale Şartnamesi 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) bedel karşılığında, ihale tarihinden en geç 1 gün önce İl Özel İdaresi Plan Proje yatırım ve İnşaat Müdürlüğünden temin edilebilecektir. 
İLAN OLUNUR

 
 
Yasal Uyarı: Yayınlanan haberlerin tüm hakları 23 Şubat Gazetesi Ardahan Haber'ya aittir. Kaynak gösterilse dahi haberlerin tamamı özel izin alınmadan kullanılmaz. Ancak alıntılanan haberin bir bölümü, alıntılan haberin aktif link verilerek kullanılabilir.
   • KULLANICI ve EDİTÖR GİRİŞİ
   • Facebook veya Twitter hesabınız ile güvenli ve hızlı bağlanabilirsiniz!
   • Gizlilik Sözleşmesi gereği kişisel bilgileriniz üçüncü kişiler ile paylaşılmaz.
   • Facebook ile Giriş Yap  
   • KULLANICI GİRİŞİ
   • Eğer Kayıtlı Kullanıcı Değilseniz KAYIT OL!